THERMOGRAFISCH ONDERZOEK

Met behulp van thermografische camera’s onderzoekt UPTA elektrische installaties, arbeidsmiddelen, schakelingen en verbindingen op de eventuele aanwezigheid van hotspots. Deze kunnen ontstaan door slijtage, ondeugdelijke verbindingen of overbelasting. Hotspots kunnen leiden tot storingen en brandgevaar. Dankzij regelmatig, preventief thermografisch onderzoek kunnen deze risico’s worden voorkomen.