NEN3140 INSPECTIES

UPTA verricht NEN3140 inspecties aan alle mogelijke elektrische installaties en gereedschappen. De ARBO wet verplicht werkgevers er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting aan en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels. De werkgever moet – in ieder geval bij een calamiteit – voor de arbeidsinspectie, justitie of verzekeraar aantoonbaar kunnen maken dat alle noodzakelijke preventiemaatregelen genomen zijn. De in de wet geformuleerde algemene eisen betreffende de elektrische veiligheid zijn uitgewerkt in de norm NEN3140.

UPTA verricht de wettelijk verplichte NEN3140 inspecties op frequente basis, in overleg met de opdrachtgever. Deze omvatten een visuele controle en een controle door middel van meting en beproeving. De resultaten worden vastgelegd in een inspectierapport. Dit vermeldt de datum van goedkeuring en de identificatieaanduidingen van de geïnspecteerde installaties en gereedschappen.

UPTA:

  • Stelt in samenspraak met de opdrachtgever een inspectieschema op

  • Geeft advies over het veilig maken en houden van elektrische installaties en gereedschappen

  • Geeft advies over voorlichting van en onderricht aan werknemers met betrekking tot veiligheidsreglementen

  • Werkt aan de hand van veiligheidssysteem VCA* en de KEMA criteria van toezicht