BRANDBEVEILIGING

In samenwerking met een externe partner draagt UPTA zorg voor de brandveiligheid van gebouwen. Brand en de daardoor veroorzaakte gevolgschade is een van de grootste schadeposten voor organisaties: data en/of voorraden gaan verloren, bedrijven kunnen vaak maandenlang niet leveren, klanten lopen weg en inkomsten nemen af. In veel gevallen leidt brand tot een faillissement. Uiteraard moet een dergelijk scenario worden voorkomen. Snelle detectie is daarbij van groot belang. UPTA kan u hierin van dienst zijn.

Voor alle mogelijke gebouwen en iedere afzonderlijke ruime daarin treft UPTA de juiste organisatorische en technische maatregelen. Toepassing van geavanceerde branddetectiesystemen eventuele schade tot een minimum. Factoren die samenhangen met brandbeveiliging – zoals aansturing van rookkleppen, deurmagneten, ontruimingssignalering, ventilatie, liften en personen-zoek-installaties – verzorgen wij eveneens. Het brandalarm wordt rechtstreeks aangesloten op de meldkamer van de brandweer.

ONTRUIMING

Doet zich in of nabij een gebouw een calamiteit voor, dan moet dit gebouw zo snel, efficiënt en ordelijk mogelijk kunnen worden ontruimd. Conform de NEN2575 realiseert UPTA ontruimingsinstallaties, desgewenst in combinatie met een branddetectiesysteem. Dit omvat het opstellen van een Programma van Eisen tot en met de oplevering, inclusief een geluidsmetingrapportage.